Polityka prywatności

Klauzula RODO

Administratorem Danych Osobowych jest LKW SZPAKU z siedzibą:
71-670 Szczecin, ul. Księcia Eryka II 10, e-mail: lkwszpaku@onet.pl, zwana dalej Firmą.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Firmie na zasadzie zleconych usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Firmy i/lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.